Imatran Ketterä Juniorit ry - Privacy policy

Ehdot ja edellytykset – Ketterä juniorit ry
Ketterä juniorit ry jäsenyys ja myClub palvelun käyttö edellyttää että hyväksyt rekisteriselosteessa
mainittujen tietojen tallentamisen jäsenrekisteriin.
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Ketterä juniorit ry (Ketterä juniorit myClub) jäsenrekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Ketterä juniorit ry
Y-tunnus: 2052989-2
Pankkiyhteys: FI65 5620 0920 3421 19
Verkkosivut: https://ketterajuniorit.sporttisaitti.com/
Osoite: Ottelukatu 1, 55420 Imatra
2a Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö
Seuran puheenjohtaja, kausittain voimassa olevat yhteystiedot ovat seuran www-sivuilla
osoitteessa https://ketterajuniorit.sporttisaitti.com/
2b Rekisteriasioista vastaava ja rekisterin vastuuhenkilö
Sofian Gezuri
0408218791
sofiangezuri@hotmail.com
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä Ketterä juniorit ry:n jäsenistä lain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.
Yhteystietoja kerätään jäsenyyden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista
voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille.
Jäsenen henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen
– palvelun toteuttaminen
– tapahtumien varmentaminen
– palvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– markkinointi
– analysointi ja tilastointi
– mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
– muut vastaavat käyttötarkoitukset.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
– Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
– Henkilötunnus (pelipassia varten)
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen
yksilöivä tunnus
– ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– jäsenyyden hoitamista koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten
selailu- ja hakutiedot
– mahdolliset luvat ja suostumukset


Updated at - 2018-09-14 17:42